Chất lượng website viettrend cung cấp cho khách hàng?
Giao diện đẹp
51.1
51.1%
23 phiếu
Chạy ổn định
22.2
22.2%
10 phiếu
Dễ quản trị
13.3
13.3%
6 phiếu
Dễ tìm kiếm
13.3
13.3%
6 phiếu
Tổng cộng: 45 phiếu